Σχολή Aikido - Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω email με τον διδάσκοντα Στέλιο Κώτσιο ή εναλλακτικά χρησιμοποιώντας το τηλέφωνο (+30) 6932 690 203.